Правила на бадминтона

Правила на бадминтона
1. КОРТ И ОБОРУДВАНЕ
1. 1. Кортът е правоъгълно разчертан с линии широки 40 мм. , както е показано на фигури 1, 2 и 3.
1. 2. Линиите трябва да бъдат лесно различими, боядисани в бяло или жълто.
1. 3. Всички линии са част от полето, което те очертават.
1. 4. Стойките трябва да бъдат високи 1.55 м. от повърхността на корта и да остават вертикални, когато мрежата е опъната както е предвидено в Правило 1. 10. Стойките не трябва да се обтягат в корта.
1. 5. Стойките трябва да се разположат на страничните линии в зависимост от това дали ще се играят игри единично или на двойки.
1. 6. Мрежата трябва да бъде изработена от фино влакно с тъмен цвят и размери на квадратните клетки не по-малко от 15 мм и не повече от 20 мм.
1. 7. Мрежата трябва да бъде широка 760 мм и с дължина най-малко 6.10 м.
1. 8. По горният край мрежата трябва да бъде обточена от двете страни с бяла лента широка 75 мм, през която се прокарва здраво въже или жица за обтягане и закрепване на стойките. Също така здраво въже се прокарва и по долния край на мрежата.
1. 9. Въжето или жицата трябва да бъдат здраво изпънати и изравнени с върховете на стойките.
1. 10. Горният край на мрежата трябва да бъде на височина 1.524 м , от повърхността на корта в центъра и 1.55 м – при стойките.
1. 11. Между краищата на мрежата и стойките не трябва да има пролуки. Ако е необходимо пролуките се привързват в краищата.
Корт за единични срещи
Корт за срещи по двойки
Комбиниран корт
2. ПЕРО
2. 1. Перото може да бъде изработено от естествени и/или синтетични материали. Независимо от материала от който са изработени перата, летателните им характеристики трябва да бъдат подобни на тези на перата произведени от естествена перушина с коркова главичка покрита с тънка бяла кожа.
2. 2. Перото трябва да има 16 перца закрепени върху главичката.
2. 3. Перцата/перушинките/ трябва да се измерват от краят им до върха на главичката и във всяко перо трябва да бъдат с еднаква дължина. Тази дължина може да бъде между 62 мм и 70 мм.
2. 4. Крайчетата на перцата трябва да оформят кръг с диаметър от 58 мм до 68 мм.
2. 5. Перцата трябва да са закрепени здраво с нишки или друг подходящ материал.
2. 6. Главичката трябва да бъде с диаметър от 25 мм до 28 мм и закръглена на върха.
2. 7. Перото трябва да тежи от 4.74 гр до 5.50 гр.
2. 8. Синтетични пера:
2. 8. 1. Коронка или подобие на перца от синтетични материали заменят естествените перца.
2. 8. 2. Изискванията към главичката на перото са описани в Правило 2.6.
2. 8. 3. Размерите и теглото трябва да бъдат съгласно Правило 2.3, 2.4 и 2.7. Поради разликата в характеристиките на летене и други качества на синтетичните материали в сравнение с естествените пера, се допускат разлики в размерите до 10%.
2.9. Според горепосоченото не трябва да има промени в параметрите на перата:дизайн, скорост и летеж;промени в параметрите могат да се направят само със съгласието на съответната бадминтон асоциация , в места, където атмосферните условия, дължащи се на надморската височина или климат, правят неподходящи стандартните пера.
3. ПРОВЕРКА СКОРОСТТА НА ПЕРОТО
3. 1. Правилната скорост на летене се определя, като състезател застане непосредствено зад задната крайна линия и със силен долен удар насочи перото успоредно на страничната линия и нагоре.
3. 2. Перото с правилна скорост ще се приземи на не по-малко от 530 мм и на не повече от 990 мм от другата задна линия, както е показано на Фиг. 4.
4. РАКЕТА
4. 1. Ракетата трябва да бъде с рамка, която не превишава 680 мм обща дължина и 230 мм обща ширина, състояща се от главните части описани в Правила 4. 1. 1 до 4. 1. 5 и показани на Фиг. 5.
4. 1. 1. Ръкохватката е частта от ракетата предназначена за хващане от състезателя;
4. 1. 2. Наплетената повърхност/кордажа/ е частта от ракетата с която състезателя удря перото.
4. 1. 3. Главата ограничава наплетената повърхност.
4. 1. 4. Стъблото свързва ръкохватката с главата/вж. Правило 4. 1. 5. /.
4. 1. 5. Тетката/ако я има/ свързва стъблото с главата на ракетата.
4. 2. Наплетената повърхност:
4. 2. 1. трябва да бъде равна и изработена от корда, чиито нишки са свързани с рамката на ракетата и при наплитането последователно се преплитат или са свързани в мястото на пресичане. Шарката/плетката/ на кордата трябва да бъде еднообразна и най-вече с не по-малка плътност в центъра, отколкото във всяка друга част на повърхността.
4. 2. 2. не трябва да превишава 280 мм обща дължина и 220 мм обща ширина. Все пак наплетената повърхност може да се натегне и в зоната, където евентуално е тетката, стига само ширината на разширената наплетена повърхност да не превишава 35 мм и при условие, че общата дължина на наплетената повърхност не надхвърля 330 мм.
4. 3. Ракетата:
4. 3. 1. трябва да бъде свободна от прикрепени части и изпъкналости, освен тези, които се използват специално, за да ограничат или предотвратят износване или разкъсване, вибрации, разпределение на тежестта или да осигурят захващане към ръката чрез корда/шнур/, и които са приемливи за целта по размер и месторазположение;и
4. 3. 2. трябва да е свободна от всякакви средства, които дават възможност на състезателяда изменя формата и.
5. СЪГЛАСУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО
Международната федерация по бадминтон, несъмнено ще определя кои ракети, пера, екипировки или прототипи използвани в играта са комплектовани съгласно изискванията. Предложения за подобрения на оборудването с най-добри намерения могат да правят отделни федерации, състезатели, производители на оборудване или член на Асоциацията.
6. ЖРЕБИЙ
6. 1. Преди започването на всяка игра се тегли жребий и спечелилата жребия страна има право да избира една от възможностите посочени в Правила 6. 1. 1 или 6. 1. 2:
6. 1. 1. да подава или да посреща първа;
6. 1. 2. да избере полето от игрището, в което ще започне играта.
6. 2. Страната изгубила жребия, има право да избере една от останалите възможности.
7. СИСТЕМА НА ТОЧКУВАНЕ
7. 1. Играта трябва да се проведе в два от три гейма, освен ако не е уговорено нещо друго.
7. 2. Гейм ще бъде спечелен от страната, която първа отбележи 21 точки, освен в случаите на Правило 7.4 и 7.5.
7. 3. Страната, спечелила разиграването, прибавя точка към резултата си. Страната печели разиграване, ако противниковата страна направи “грешка” или перото престане да бъде в игра, защото е докоснало повърхността на противниковия корт.
7. 4. Ако резултатът стане 20-равни, страната, която първа поведе с 2 точки разлика, ще спечели гейма.
7. 5. Ако резултатът стане 29-равни, страната, която отбележи 30-та точка, ще спечели гейма.
7. 6. Страната спечелила гейма подава първа в следващия гейм.
8. СМЯНА НА ПОЛЕТАТА ЗА ИГРА
8.1. Състезателите трябва да сменят полетата за игра:
8.1.1. след края на първия гейм;
8.1.2. преди започване на третия гейм/ако се играе/; и
8.1.3. в третия гейм, когато една от страните първа достигне 11 точки:
8.2 Ако състезателите пропуснат да сменят полетата, както е посочено в Правило 8. 1. то това трябва да стане незабавно след откриване на грешката и когато перото не е в игра. Достигнатият резултат се запазва.
9. ПОДАВАНЕ
9.1. При правилно подаване:
9.1.1. нито една от страните не трябва да причинява неоправдано забавяне на подаването, след като подаващият и посрещащият са заели своите позиции; При завършване на движението назад на главата на ракетата на сервиращия, всяко закъснение на началото на сервиса (Правило 9.2) ще бъде считано за неоправдано забавяне;
9.1.2. подаващият и посрещащият трябва да стоят в рамките на диагонално противоположните полета на подаване, без да докосват линиите ограничаващи тези полета;
9.1.3. част от двете стъпала на подаващият и посрещащият състезател трябва да контактува с повърхността на игрището и да бъде в неподвижно състояние от началото на подаването /Правило 9. 4. / до окончателното му завършване /Правило 9. 5. /;
9.1.4. ракетата на подаващият трябва първоначално да удари върху основата на перото;
9.1.5. цялото перо трябва да бъде под кръста на подаващия в момента на удара с ракетата; За кръст ще бъде считана въображаема линия около тялото, на нивото на най-долната част на последното ребро на сервиращия;
9.1.6. стъблото на ракетата на подаващия в момента на удара върху перото, трябва да сочи надолу;
9.1.7. след започване на подаването, движението на ракетата на подаващия трябва да продължи напред до окончателното му завършване/Правило9. 4. /; и
9.1.8. летежът на перото трябва да бъде насочен нагоре от ракетата на подаващия, да премине мрежата, и ако не бъде посрещнато, да се приземи в полето на посрещащия/т. е. на или между ограничителните линии /;
9.1.9. при опит за изпълнение на сервис, сервиращият не трябва да се разминава с перото.
9. 2.След като играчите са готови за сервис, първото движение напред на обрача на ракетата на сервиращия се счита за начало на сервиса.
9. 3.Веднаж започнат, сервисът е изпълнен когато перото е ударено от ракетата на сервиращия или опитвайки се да сервира, сервиращия не улучва перото.
9. 4. Сервиращият не трябва да сервира преди посрещащия да е готов.Обаче се счита, че посрещащият е бил готов, ако е направил опит за посрещане на сервиса.
9. 5.При двойки,по време на изпълнението на сервиса,партньорите могат да заемат всякакви позиции в съответните им кортове, но не трябва да пречат на посрещащия да види изпълнението на сервиса.
10. ИГРИ ЕДИНИЧНО
10. 1. Полета на подаване и посрещане
10. 1. 1Играчите трябва да сервират и да посрещат в техните десни полета за подаване, когато сервиращият не е отбелязал или има четен брои точки в този гейм.
10. 1. 2. Играчите трябва да сервират и да посрещат в техните лежи полета за подаване,когато сервиращият има нечетен брой точки в този гейм.
10. 2. Ред на игра и позиции на корта
В разиграването перото трябва да бъде ударено от сервиращия и посрещащия последователно, от всякаква позиция от съответната страна на мрежата на играча,докато перото престане да бъде в игра.
10. 3. Отбелязване на точка и подаване
10. 3. 1. Ако сервиращият спечели разиграване, той печели и точка.Тогава сервиращият трябва да сервира отново от другото поле за подаване.
10. 3. 2 Ако посрещащият спечели разиграване, той печели точка. Тогава посрещащият става сервиращ.
11. ИГРИ ДВОЙКИ
11. 1. Сервиращи и посрещащи полета
11.1.1. Играчът от сервиращата страна трябва да сервира от дясното поле за подаване, когато няма отбелязани точки или когато има отбелязани четен брой точки в този гейм.
11.1.2. Играчът от сервиращата страна трябва да сервира от лявото поле за подаване,когато има отбелязани нечетен брой точки в този гейм.
11.1.3. Играчът от посрещащата страна, който е сервирал последно,трябва да остане в същото поле за подаване ,откъдето е сервирал последно. Същото важи и за партньора на посрещащия.
11.1.4. Играчът от посрещащата страна, който стои по диагонал на сервиращия ще бъде посрещащ.
11.1.5. Играчите не трябва да сменят своите полета на подаване, докато не спечелят точка, когато тяхната страна е сервираща.
11.1.6. Сервисът, в какъвто и да е ред на сервиране, трябва да бъде изпълнен от полето на подаване, което да отговаря на резултата на севиращата страна, с изключение на случаите по правило номер 12.
11.2. Ред на играта и позиции на корта.
След като подаването е върнато, при разиграването перото може да бъде удряно от който и да е състезател от сервиращата страна и съответно от който и да е състезател от посрещащата страна, от каквато и да е позиция в техните кортове, докато перото престане да бъде в игра.
11.3. Печелене на точка и сервиране.
11.3.1. Ако сервиращата страна спечели разиграването (Правило 7.3), тя печели точка. Тогава сервиращият ще подава отново.
11.3.2. Ако посрещащата страна спечели разиграването (Правило 7.3), посрещащата страна ще спечели точка. Посрещащата страна тогава ще стане новата сервираща страна.
11.4. Последователност на подаването.
Във всеки гейм, правото да сервира ще преминава последователно:
11.4.1. от началния сервиращ, който е започнал гейма от дясното поле за подаване
11.4.2. към партньора на началния посрещащ. Сервисът ще бъде изпълнен от лявото поле за подаване
11.4.3 към партньора на началния сервиращ
11.4.4 към началния посрещащ
11.4.5. към началния сервиращ и т.н.
11. 5. Нито един играч не трябва да сервира или посреща, когато не е на ред, или да посреща два последователни сервиса в един гейм, освен в случаите на Правило 12.
11.6. При започване на нов гейм, всеки един от състезателите на спечелилата страна може да подава първи, както и всеки един от състезателите на загубилата страна може да посреща първи.
12. ГРЕШКИ ОТ ПОЛЕТО НА ПОДАВАНЕ
12. 1. Грешка от полето на подаване състезателят прави като:
12. 1. 1. сервира или посреща, когато не е на ред; или
12. 1. 2. сервира или посреща от грешно поле на подаване; или
12. 2. Ако грешката от полето на подаване е направена, същата не трябва да бъде коригирана и играта в този гейм трябва да продължи без да се променят новите полета на подаване на играчите (нито, когато е необходимо, новия ред на сервиране).
13. ГРЕШКИ
“Грешка” е :
13. 1. ако сервисът не е правилен /Правило 9. 1/;
13. 2 ако при сервис перото:
13. 2. 1. не успее да премине мрежата или остане закачено на нея;
13. 2. 2. след преминаване на мрежата се закачи за нея; или
13. 2. 3. е ударено от партньора на посрещащия;
13.3. ако по време на игра, перото:
13.3.1. падне извън границите на корта (т.е. не върху или в границите на линиите на корта);
13.3.2. премине през или под мрежата;
13.3.3. не успее да премине над мрежата;
13.3.4. докосне тавана или стените;
13.3.5. докосне състезател или екипа му; или
13.3.6. докосне някой друг предмет или човек извън очертанията на игрището;
/ Когато е необходимо, поради конструкцията на залата, организацията домакин, в качеството си на член на Асоциацията, може да състави правила по отношение на случаите в които перото докосва препятствия в залата/.
13.3.7. е хванато и задържано на ракетата и след това хвърлено при изпълнение на удар;
13.3.8. е ударено успешно два пъти от един играч. Обаче, перо удрящо обръча и кордата на ракетата при един удар не се счита за грешка;
13.3.9. е ударено успешно от състезателя и неговия партньор; или
13.3.10. докосне ракетата на играч и не продължи полета си към корта на противника;
13. 4. ако перото е в игра и състезател:
13. 4. 1. докосне мрежата или стойките с ракета, тяло или дреха;
13.4.2 навлезе в противниковото поле над мрежата с ракета или тяло с изключение на случая, когато удрящият може да последва перото над мрежата с ракета по време на удара, но началния контакт с перото трябва да е от страната на удращия;
13.4.3. навлезе в противниковото поле под мрежата с ракета или тяло така , че да застраши или разсее противника; или
13.4.4. препятства противника, т. е. пречи на противника да нанесе удар върху перото, когато той го следва над мрежата;
13.4.5. ако по време на игра, състезател преднамерено смущава противника с действия, викове или жестове;
13.5. ако играчът е виновен за скандални, повтарящи се нарушения по Правило 16:
14. СПОРНО ПЕРО
14.1. “ Спорно перо” се обявява от съдията на стола /при отсъствие на съдия обявата се дава от един от състезателите/, за да спре играта.
14.2 Спорно перо се обявява ако:
14.2.1. подаващият подава преди посрещащия да е готов (Правило 9.5);
14.2.2. по време на изпълнение на подаването, имаме обявени “грешки” на подаващият и посрещащият състезател;
14.2.3. при разиграване перото:
14.2.3.1. се задържи отгоре на мрежата и остане на нея или;
14.2.3.2. след като премине над мрежата се закачи на нея;
14.2.4. по време на игра перото се разпадне на съставните си части и основата напълно се отдели от останалата част на перото;
14.2.5. по мнение на съдията на стола, играта е нарушена или играч от противниковата страна е разсеян от треньор;
14.2.6. съдията на линия не е видял перото и съдията на стола не може да вземе решение;или
14.2.7. настъпи някое непредвидено или случайно събитие;
14.3. Когато е отсъдено “Спорно перо”, играта след последното подаване не трябва да се зачита и състезателят, който е подавал трябва да подава отново.
15. ПЕРОТО НЕ Е В ИГРА
ерото не е в игра когато:
15.1. удари мрежата или стойките и започне да пада към повърхността на корта от страната на удрящия;
15.2. удари повърхността на игрището; или
15.3. отсъдена е “Грешка” или “Спорно перо”.
16. НЕПРЕКЪСНАТА ИГРА , ЛОШО ПОВЕДЕНИЕ , НАКАЗАНИЯ
16.1. Играта трябва да е непрекъсната от първото подаване до окончателното й завършване, с изключение на разрешеното в Правила 16. 2 и 16. 3.
16.2. Интервали:
16.2.1. не превишаващи 60 сек. по време на всеки гейм, когато водещата страна достигне 11 точки; и
16.2.2. не превишаващи 120 сек. между първия и втория, и между втория и третия гейм
са разрешени във всички срещи.
/ При игри предавани по телевизията, Главният съдия може да реши преди играта, дали почивките посочени в Правило 16. 2 са задължителни и с фиксирана продължителност/.
16. 3. Прекъсване на игра
16. 3. 1. Съдията на стола може да прекъсне играта, когато е принуден от обстоятелства независещи от състезателите, за такъв период от време, какъвто той прецени.
16. 3. 2. Главният съдия може да инструктира съдията на стола да прекъсне играта при специални обстоятелства.
16. 3. 3. При прекъсване на играта, достигнатия резултат трябва да се запише и след подновяването, играта продължава от този резултат.
16. 4. Забавяне на играта
16. 4. 1. При никакви обстоятелства не трябва да се забавя играта, за да се позволи на състезател да възстанови силите си или да получи съвет.
16. 4. 2. Съдията на стола трябва да бъде единственият отсъждащ на всяко забавяне в играта.
16. 5. Съвет и напускане на корта
16. 5. 1. На състезателите се разрешава да получават съвети по време на срещата, само когато перото не е в игра (Правило 15).
16. 5. 2. С изключение на интервалите описани в Правило 16. 2, състезателят не трябва да напуска корта по време на игра без разрешението на съдията на стола.
16. 6. Състезателят не трябва:
16. 6. 1. преднамерено да причинява забавяне или прекъсване на играта;
16. 6. 2. преднамерено да деформира или поврежда перото, за да промени неговата скорост или летеж;
16. 6. 3. да се държи грубо, невъзпитано и по обиден начин; или
16. 6. 4. да бъде виновен за лошо поведение, което не е отразено в Правилата по бадминтон.
16. 7. Съдията на стола наказва всяко нарушение посочено в Правила 16. 4, 16. 5 или 16. 6 чрез:
16. 7. 1. предупреждение към виновната страна и в същото време с дясната ръка вдига “ЖЪЛТ” картон високо над главата си;
16. 7. 2. присъждане на “Грешка” на виновната страна, при положение, че вече е предупредена и в същото време с дясната си ръка вдига “ЧЕРВЕН” картон високо над главата си; или
16. 7. 3. при скандално поведение или повтарящи се нарушения, за които вече е присъдена “Грешка”, отсъжда “Грешка” на виновната страна и незабавно докладва на Главния съдия, който има право да дисквалифицира виновната страна от играта. При решение за дисквалификация Главния съдия подава “ЧЕРЕН” картон, който съдията на стола вдига с дясната си ръка високо над главата.
17. ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ОБЖАЛВАНИЯ
17. 1. Главният съдия е този, който носи главната отговорност за всички игри на даден турнир или първенство.
17. 2. Съдията на стола, когато е назначен, е отговорен за играта, игрището и непосредственото му обкръжение. Съдията на стола трябва да докладва на Главния съдия.
17. 3. Съдията на подаването трябва да обявява грешките при подаването направени от Подаващия/Правило 9/.
17. 4. Съдията на линия трябва да отбелязва къде се е приземило перото-отвътре или отвън определената му за наблюдение линия.
17. 5. Дадено съдийско решение е окончателно по всички въпроси на даден факт за които този съдия е отговорен, освен когато по мнение на съдията на стола е извън всякакво съмнение, че съдията на линията е направил грешно отсъждане, то тогава съдията на стола променя решението на съдията на линията.
17. 6. Съдията на стола трябва:
17. 6. 1. да поддържа и привежда в сила Правилата на бадминтона и особено да отсъжда “Грешка” или “Спорно перо”, когато има такива ситуации;
17. 6. 2. да взима решение по всяко обжалване на спорни въпроси на даден факт, ако е направено преди да е изпълнено следващото подаване;
17. 6. 3. да осигурява на състезатели и зрители информация за развоя на играта;
17. 6. 4. да определя или отстранява съдиите на линии или съдията на подаване, консултирайки се с Главния съдия;
17. 6. 5. когато не са назначени други длъжностни лица на корта, да поеме техните задължения;
17. 6. 6. когато назначеното длъжностно лице не е видяло дадена ситуация, да изпълни при възможност задължението на длъжностното лице или да отсъди “Спорно перо”;
17. 6. 7. да регистрира и докладва на Главния съдия всички въпроси свързани с Правило 16;
17. 6. 8. да даде на Главния съдия всички неудовлетворени жалби по въпросите само на Правилата. /Всички обжалвания трябва да бъдат направени преди изпълнението на следващото подаване или ако е в края на играта, преди обжалващата страна да напусне игрището. /
ДОПЪЛНЕНИЕ № 1
1. Където не е удобно да има стойки на страничните линии, трябва да се използват някои методи за отбелязване мястото на преминаване на страничните линии под мрежата, като за целта се използват тънки стойки или платнени ленти широки 40 мм, фиксирани на страничните линии или издигащи се вертикално върху мрежата на корта.
2. Корт може да се разчертае само за срещи единично, както е показано на фиг. 5. Задната крайна линия става също крайна линия на подаване и стойките или лентите от съответните материи трябва да се разположат на страничните линии.
3. Горният край на мрежата трябва да бъде на височина 1, 524м, от повърхността в средата на корта и на 1, 55м над страничните линии.
Забележка: 1/ Дължината на диагонала на целия корт = 14, 366м
2/ Показаният корт се използва само за единични срещи
**Маркировка за тестване на перата при единично игрище
ДОПЪЛНЕНИЕ № 2
ИГРИ С ПРЕДИМСТВО
При игрите предимство/давани на по-слаби състезатели/, се използват следните варианти на Правилата:
1. Не са позволени никакви изменения на броя на точките необходими за спечелване на гейм / т. е. продължение на гейма, както е в Правило 7. 5, не е разрешено /.
2. Правило 8. 1. 3 ще бъде коригирано да се чете:
“в третия гейм и в игра от един гейм, , когато едната страна достигне половината от общия брой точки необходими за спечелване на гейма /за разполовяване на гейма се взима следващото по-голямо цяло число /”.
ДОПЪЛНЕНИЕ № 3
ИГРИ С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ГЕЙМА РАЗЛИЧНА ОТ 21 ТОЧКИ
При предварително споразумение е позволено да се играе един гейм от 21 точки или два от три гейма до 15 точки при двойки и мъже единично и два от три гейма до 11 точки при жени единично.